Podpora přípravy projektových záměrů krajské RIS3 strategie

Dotační program Královéhradeckého kraje pro podporu rozvoje oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Základní informace

Nositel projektu:
Královéhradecký kraj
Období realizace projektu:
2. 5. 2017 - 29. 6. 2018
Rozpočet projektu:
2 700 000 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Šubrt
RIS3 koordinátor Královéhradeckého kraje
+420 495 817 284
+420 702 210 109
psubrt@kr-kralovehradecky.cz

Popis

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 27. 3. 2017 podmínky dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje. Program poskytne účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence, která je v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj. Dne 30. 10. 2017 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k aktualizaci podmínek dotačního programu. Nově aktualizovanou verzi podmínek dotačního programu naleznete v přílohách pod tímto článkem. Aktualizace se týká změny výše předpokládané alokace dotačního programu.

Dotační program je vyhlašován v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnosti programu  
Název dotačního programu: Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje
Vyhlašovatel dotačního programu: Královéhradecký kraj
Oprávnění žadatelé: veřejnoprávní subjekty se sídlem nebo pobočkou v Královéhradeckém kraji
Celková alokace dotačního programu: 2 700 000 Kč
Míra podpory: až 100% na celkové způsobilé výdaje přípravy projektu
Maximální výše podpory: 500 000 Kč
Minimální výše podpory: 100 000 Kč
Typ výzvy: průběžná
Datum zahájení příjmu žádostí: 2. 5. 2017 8:00
Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 6. 2018 12:00 hod.
Věcné zaměření výzvy: podpora přípravy strategických intervencí naplňujících krajskou RIS3 strategii
Územní zaměření: přípustné místo dopadu strategické intervence je Královéhradecký kraj

Podmínkou pro podání žádosti o dotaci na přípravu projektu je, aby daný projekt byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace k zařazení do Akčního plánu krajské RIS3 strategie jako strategická intervence a to ještě před podáním samotné žádosti o dotaci. Více informací o zařazení projektů do Akčního plánu naleznete na stránkách www.proinovace.cz.

Soubory ke stažení

Přeskočit na hlavní navigaci