Regionální inovační značka

Marketingová strategie a komunikační plán pro sdílený marketing VaVaI v Královéhradeckém kraji

Koncem března roku 2018 byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje odsouhlasena finální podoba marketingové strategie pro sdílený marketing výzkumu, vývoje a inovací v Královéhradeckém kraji. Regionální inovační značka, potažmo sdílený marketing VaVaI v regionu je součástí aktivit, které jsou realizovány v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje.

Marketingová strategie vznikla jako možný prostředek pro rozvoj vědecko-výzkumných, vzdělávacích a inovačních příležitostí a kompetencí kraje. Ve zostřujícím se konkurenčním prostředí jsou výše jmenované nezbytnou podmínkou úspěchu kraje. Zde mezi sebou soutěží nejen podniky a soukromé organizace, ale také územní samosprávné celky a celé státy. Soutěží se o investice, talenty, znalosti a další hodnotné zdroje.

Strategickým rámcem pro marketingovou strategii je národní RIS3 strategie a zejména její krajská složka. Jde především o budování partnerství na základě EDP (entrepreneurial discovery process) probíhajících paralelně ve všech krajích za přispění krajských inovačních platforem a krajských rad pro inovace. Krajský proces EDP je také zaměřen na upřesnění krajsky specifických aplikačních odvětví odrážejících regionální podmínky rozvoje vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) a podnikatelských příležitostí. Navržená strategie se zaměřuje právě na tato identifikovaná odvětví a naplňuje specifický cíl RIS3 strategie: D.1.3. Posílení sdíleného marketingu, propagace a vzájemné spolupráce krajského VaVaI systému.

Soubory ke stažení

Přeskočit na hlavní navigaci