Asistujeme

Veřejnoprávním subjektům v našem kraji pomáháme s přípravou VaVaI projektů od nápadu do stádia realizovatelnosti.

Pro ambiciózní projektové záměry s potenciálem ovlivnit inovační systém kraje funguje dotační program, ze kterého je možné čerpat finanční prostředky určené na přípravu daných projektů. Tyto projekty bývají označovány též jako strategické intervence. Žádosti o jejich podporu jsou následně podávány do relevantních výzev vhodných dotačních titulů na národní či evropské úrovni. Podaná projektová žádost o podporu strategického projektu musí v cílovém dotačním programu vyhovět kritériím formálního hodnocení a přijatelnosti dle podmínek daného programu, jedině tak může být projekt proplacena dotace na jeho přípravu. Maximální výše poskytnuté dotace je 500 000 Kč, vyplácena je zpětně po doložení výše zmíněných skutečností. 

Kde nás najdete

Centrum investic, rozvoje a inovací
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba

Daniela Antropiusová
+420 720 026 499
+420 495 817 828
antropiusova@cirihk.cz
www.cirihk.cz

Přeskočit na hlavní navigaci