Často kladené dotazy

Co je to strategická intervence?

Strategická intervence pro potřebu dotačního programu je vymezena jako projekt, který prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle krajské RIS3 strategie a současně posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji nebo mimo kraj a současně má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji  nebo  mimo  kraj  v ČR nebo slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén kraje. Projekt se stává strategickou intervencí poté, co byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje k zařazení do Akčního plánu krajské RIS3 strategie jako strategická intervence. 

Jak je definován základní výzkum?

Dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje je základní výzkum definován jako teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.

Jak je definován aplikovaný výzkum?

Dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje je aplikovaný výzkum definován jako teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Co je to experimentální vývoj?

Experimentálním vývojem se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

A co jsou inovace?

Dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje jsou inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují na inovace postupů (kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení) a na organizační inovace (kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů).

Jak se mohu registrovat do Kompetenční mapy?

Registrací do databáze zajistíte publicitu své organizaci a získáte přístup k informacím o ostatních registrovaných subjektech.

Jak na to?

  • Klikněte na odkaz Kompetenční mapa v pravém horním menu
  • V modrém poli v pravém horním rohu zvolte odkaz Registrace
  • Vyplňte vaši e-mailovou adresu a heslo a klikněte na Registrovat
  • Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen e-mail s aktivačním odkazem
  • Po aktivaci můžete vyplňovat data za svoji organizaci
  • Po dokončení následuje schválení ze strany administrátora
  • Své údaje můžete opět editovat prostřednictvím přihlášení do Kompetenční mapy
  • Všichni návštěvníci již mohou vidět váš profil

 

Přeskočit na hlavní navigaci