Social Market Forum Hradec Králové

Unikátní akce pro firmy a sociální podniky

Regionální centrum podpory sociálního podnikání ve spolupráci s hradeckou kanceláří CzechInvestu uspořádalo ve čtvrtek 25. října 2018 ojedinělou událost Social Market Forum Hradec Králové. Zástupci firem a sociálních podniků si vzájemně představili na jedné straně výrobky, služby a na straně druhé potřeby a rozvojové aktivity. Malé, střední, ale i velké podniky, které dnes trpí nedostatkem pracovní síly, si mohly u nových partnerů objednat hotové produkty  z dílen šicích, truhlářských nebo pekařských, dále kompletační či jednoduché montážní práce, úklidové služby nebo catering, vše z provozů, ve kterých pracují různě znevýhodnění zaměstnanci. Velikým benefitem či pokrokem uskutečněné akce byl fakt, že zúčastněné sociální podniky nevystupovaly na akci jako žadatelé o příspěvek, ale jako rovnocenní obchodní partneři.

„Domnívám se, že sociální podniky často umí vyřešit aktuální potřebu firmy z volného trhu práce a přitom pro ně není primárním cílem zisk, ale rozvoj sociálního podniku a zvyšování veřejného prospěchu. Na první pohled dva odlišné světy klasických a sociálních podniků jsou v mnoha pohledech fungování velmi podobné, případně se vzájemně mohou inspirovat a doplnit.“ říká Michal Tureček z regionální kanceláře CzechInvestu v Hradci Králové.

Centrum investic, rozvoje a inovací zastřešující aktivity Regionálního centra podpory sociálního podnikání informovalo sociální podniky i firmy z volného trhu práce o možnosti zapojit se do projektu „Do praxe bez bariér“. Cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením a absolventů s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím aktivit zaměřených na získání pracovních návyků a zkušeností a navázání jejich dlouhodobé spolupráce s podniky s chráněného i volného trhu práce.  Projekt umožní realizaci exkurzí, pracovních tréninků či odborné praxe žáků studujících v posledním ročníku.

Fotogalerie

Přeskočit na hlavní navigaci