Národní RIS3 strategie posílí výzkum a inovace pro potřeby českých firem

Dne 11.1.2019 schválila vláda aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR.

Účelem strategie je na celostátní i regionální úrovni definovat priority pro vytvoření konkurenční výhody budováním vlastních výzkumných a inovačních kapacit, které půjdou vstříc potřebám podniků při zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Navazuje na regionální strategie jednotlivých krajů a koordinovaným financováním z národních zdrojů zabraňuje tříštění a zdvojování finanční podpory pro jednotlivé aktivity. Celý dokument si můžete prohlédnout zde.

Přeskočit na hlavní navigaci