Meziregionální inovační investice

Evropská komise představila nový dotační nástroj na podporu investic do inovací.

Přes 70 odborníků z oblasti inovací a regionálního rozvoje se sešlo 11.března na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Seminář nesoucí název Meziregionální inovační investice v EU pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Evropskou komisí. Ta potvrdila, že inovace, výzkum a vývoj, technologie a digitalizace budou podporovány i po roce 2020, a to zejména díky připravovanému nástroji s plánovaným rozpočtem 970 mil €.

Jeho hlavním smyslem by mělo být přispění k ekonomickému rozvoji EU propojováním jednotlivých regionů pomocí vytváření investičních záměrů, což je oproti dosavadní podpoře procesů a síťování podstatnou změnou. Tzv. globální hodnotové řetězce představují investice do vytváření či zapojení se do projektů, platforem či tvorby produktů partnerů napříč regiony.

Jako hlavní řečník vystoupil Peter Berkowitz, vedoucí oddělení pro inteligentní a udržitelný růst Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise, který představil koncept meziregionálních inovačních investic. V rámci sdílení příkladů dobré praxe meziregionálního partnerství vystoupilo na akci několik řečníků, mimo jiných také Jiří Blažek z Karlovy univerzity, Marcello Colledani z Polytechnické univerzity Miláno, Daniel Všetečka z Centra investic, rozvoje a inovací Královehradeckého kraje a Jan Marek za společnosti INOTEX, s.r.o., kteří představili zapojení Královéhradeckého kraje a jeho partnerů do mezinárodní RIS3 platformy pro modernizaci průmyslu se zaměřením na textilní inovace.

Podrobnější informace o semináři naleznete na stránkách dotaceeu.cz.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Přeskočit na hlavní navigaci