TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.

Informace o společnosti

 • Typ subjektu: Podpůrné instituce výzkumu, vývoje a inovací(Centra pro transfer technologií, Vědeckotechnické parky, Podnikatelské inkubátory, Akcelerátory, Coworkingové centra)
 • IČ: 27493784
 • Právní forma: Obecně prospěšná společnost
 • Vlastnická struktura: česká
 • Rok založení: 2006

Sídlo společnosti

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
Piletická 486
50341 Hradec Králové
Česká republika

Ukázat na mapě

Společnost je členem sítí

Asociace inovačního podnikání Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. European Business Network Microsoft Hospodářská komora České republiky Klastr Omnipack

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Zezulák
ředitel
+420495077120
+420720935597
ondrej.zezulak@tchk.cz
http://www.tchk.cz/

Popis aktivit subjektu dle CZ-NACE

 • Kód hlavní činnosti: 70.2
 • Popis hlavní činnosti: Poradenství v oblasti řízení
 • Kód vedlejší činnosti: 62.0
 • Popis vedlejší činnosti: Činnosti v oblasti informačních technologií
 • Kód vedlejší činnosti: 73.1
 • Popis vedlejší činnosti: Reklamní činnosti

Obor činnosti

Obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Poskytuje pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Prostřednictvím svých služeb podporuje a rozvíjí inovační aktivity svých klientů. Společnostem s inovačním potenciálem nabízí pronájem kanceláří, prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytuje konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany. Pomáhá se zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. TC HK je u růstu společností a u jejich vstupu na zahraniční trhy. Začínajícím podnikatelům přináší jedinečné příležitosti prostřednictvím svých projektů, na kterých spolupracuje s místními i mezinárodními partnery. Veškeré aktivity směruje k podpoře rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé České republice. Úzce rovněž spolupracuje s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.

podpora start upů podpora start upů, transfer technologií, transfer znalostí, akademická sféra, podnikatelská sféra transfer technologií transfer znalostí podpora podnikatelů poradenství

Odkazy na sociální sítě

Přeskočit na hlavní navigaci