Statutární město Hradec Králové

Informace o společnosti

  • Typ subjektu: Veřejná správa
  • IČ: 00268810
  • Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Sídlo společnosti

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
50200 Hradec Králové

Ukázat na mapě

Společnost je členem sítí

FaceBook, Twitter

Kontaktní osoba

PhDr. Karel Vít, Ph.D.
vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení
+420495707590
+420725644277
Karel.Vit@mmhk.cz
http://www.hradeckralove.org

Popis aktivit subjektu dle CZ-NACE

  • Kód hlavní činnosti: 84.1
  • Popis hlavní činnosti: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika

Obor činnosti

Statutární město Hradec Králové se soustředí na vytváření podmínek pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti s nabídkou diverzifikovaných pracovních příležitostí odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní síly. Město je aktivním, nikoliv nestranným, prostředníkem a vyvíjí velké úsilí k tomu, aby se mu podařilo přilákat nové investory. Město rovněž spolupracuje s majiteli tzv. brownfields (pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci nebo jsou nedostatečně využité), přičemž jeho role je podpůrná a spočívá především v aktivním marketingu a v poskytování bezplatného poradensko-metodického servisu, včetně prezentace potencionálním investorům a dalším zainteresovaným subjektům. V oblasti VaVaI založilo a finančně podporuje vědeckotechnický park (Technologické centrum), který funguje jako podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií. Jednotné kontaktní místo pro podporu podnikání provozuje Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové.

rozvoj města investiční příležitosti smartcity chytrá řešení

Odkazy na sociální sítě

Přeskočit na hlavní navigaci