Fakultní nemocnice Hradec Králové

Informace o společnosti

  • Typ subjektu: Podpůrné instituce výzkumu, vývoje a inovací(Centra pro transfer technologií, Vědeckotechnické parky, Podnikatelské inkubátory, Akcelerátory, Coworkingové centra)
  • IČ: 00179906
  • Právní forma: Příspěvková organizace
  • Vlastnická struktura: česká
  • Rok založení: 1900

Sídlo společnosti

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
50003 Hradec Králové
Česká republika

Ukázat na mapě

Kontaktní osoba

Lucie Bartošová
vedoucí
+420495832925
+420727802314
lucie.bartosova@fnhk.cz
http://www.ctbt.cz

Popis aktivit subjektu dle CZ-NACE

  • Kód hlavní činnosti: 72.1
  • Popis hlavní činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obor činnosti

CTBT zajišťuje ochranu nových znalostí a řešení získáním formální ochrany výsledků výzkumu a vývoje, a to formou patentů, užitných vzorů nebo utajovaného know-how. V této oblasti poskytuje jak administrativní, tak právní podporu, provádí i patentové rešerše. Hlavním cílem CTBT je však komercializace, tedy zhodnocení duševního vlastnictví např. prodejem licence k patentu nebo založením spin-off firmy. I v tomto směru poskytuje CTBT výzkumníkům jak administrativní, tak obchodní a právní pomoc např. vyhledání vhodného investora či přímo obchodního partnera se zájmem o licenci k technologii, vyjednání licenčních podmínek atd.

transfer technologií licence ochrana duševního vlastnictví

Partnerská spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI)

Nabízené služby

CTBT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví, uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a zprostředkování smluvního výzkumu.

transfer technologií licence ochrana duševního vlastnictví

Odkazy na sociální sítě

Přeskočit na hlavní navigaci