Cena Inovace roku 2019

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje prestižní soutěž o Cenu Inovace roku.

V rámci soutěže, která je vyhlašována pravidelně již od roku 1996, jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty vznikající v České republice.

Jaká jsou kritéria?

 • Do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba)
 • Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)
 • Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:
  A- technická úroveň produktu
  B- původnost řešení 
  C- postavení na trhu 
  D- vliv na životní prostředí 

Termíny, podmínky

Uzávěrka přihlášek 24. ročníku je 31. října 2019. Pokud zvažujete účast, tak do 17.10.2019 máte možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky. Poplatek za přihlášení do soutěže činí 4000 Kč. Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 3. – 6. 12. 2019. Vybrané produkty budou zveřejněny v odborném časopisu Inovační podnikání & Transfer technologií vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na webové prezentaci AIP ČR, z.s.

Přihlášení

Přihlášky se vyplňují do formuláře, který je umístěn ke stažení na adrese www.aipcr.cz nebo v časopise Inovační podnikání & Transfer technologií. Přihláška se posílá elektronickou poštou na adresu: svejda@aipcr.cz a zároveň i s přílohami ve dvou vyhotoveních na adresu:
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Vyhodnocení

Vyhodnocení provádí desetičlenná komise složená z odborníků:

 • Akademie věd České republiky
 • Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s.
 • CzechInno, z.s.p.o.
 • České společnosti pro jakost, z.s.
 • Českého vysokého učení technického v Praze
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Technologické agentury ČR
 • Úřadu průmyslového vlastnictví

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2019 proběhne 3. prosince 2019 v Hotelu Belvedere Praha, Praha 7.

Přeskočit na hlavní navigaci