RegioTex

Zasedání řídícího týmu evropské textilní inovační inciativy

Dne 20. 6. 2017 proběhlo v Bruselu první setkání Řídícího týmu RegioTex za účasti zaměstnanců Centra investic, rozvoje a inovací. Hlavním tématem bylo nalezení shody nad prioritními tématy pro navazující realizaci společných projektů. Řídící tým se zabýval celkem devíti vertikálními okruhy:

 • Udržitelnost
  • Energetická účinnost procesů
  • Oběhová ekonomika a biomateriály
 • Průmysl 4.0
  • Pokročilá výroba v textilním průmyslu
  • Digitalizace a nové obchodní modely
  • 3D tisk
 • Produktová diverzifikace
  • Smart textilie
  • Inovace v aplikacích technických textilií
  • Textilie pro námořní sektor
 • Design a kreativita
  • Inovace v designu a kreativitě včetně ekologických aspektů designu

Průřezově bude věnována pozornost horizontálním tématům, jako jsou vzdělávání a podnikavost, znalostní management a business intelligence, zdroje financování, strategické řízení a marketing odvětví.

Dále byly prezentovány možnosti spolupráce RegioTex s DG Growth Evropské komise - popularizační projekt WATIFY a projektem RECONFIRM, který je zaměřen na poradenství pro obory RIS3 platformy EU pro modernizaci průmyslu, kam byl RegioTex také zařazen.

Více informací o RegioTex naleznete zde.

Fotogalerie

Přeskočit na hlavní navigaci