Nový mezinárodní projekt Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy úspěšně odstartován!

Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)

Slavnostní zahájení evropského projektu se uskutečnilo 23. ledna 2018 v prostorách Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, a to za účasti primátora města Hradec Králové
MUDr. Zdeňka Finka, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, představitelů Univerzity Hradec Králové a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt EFSA-CDN  se umístil mezi 20 nejlépe bodovanými projekty z celkového počtu více než 130 projektových žádostí, které byly předloženy na MŠMT v rámci výzvy ,,Excelentní výzkum“ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Finanční dotace ve výši bezmála 213 mil. Kč poputuje v letech
2018–2022 na rozvoj interdisciplinárního výzkumu, modernizaci infrastruktury a posílení mezinárodní výzkumné spolupráce v oblasti výzkumu léčiv a nutraceutik
. Součástí výzkumných týmů jsou vedle zkušených vědeckých pracovníků z Farmaceutické fakulty UK také zahraniční experti působící např. v USA, Švédsku, Austrálii, Francii. Do projektu je dále zapojeno 9 zahraničních institucí v roli strategických partnerů z Finska, Německa, Maďarska, Norska, Polska, Portugalska, Španělska, Slovinska a z Austrálie.

Cílem projektu je zvýšit účinnost a bezpečnost jak léčiv, tak dnes hojně užívaných nutraceutik - látek přírodního charakteru. Přestože jsou nutraceutika populací a pacienty vnímaná jako bezpečná "léčiva", obsahují řadu látek, které snižují jejich účinnost a bezpečnost pro zdraví uživatele.

Farmaceutická fakulta UK si realizací projektu EFSA-CDN a koncentrovanou finanční podporou excelentního farmaceuticko-chemického výzkumu buduje pozici Centra excelence ve výzkumu v regionu východních Čech.

zdroj: www.faf.cuni.cz

Fotogalerie

Přeskočit na hlavní navigaci