Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

Únorové zasedání

V posledním únorovém dni tohoto roku zasedala Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI KHK), které se účastnili i zástupci MŠMT. Tým Centra investic, rozvoje a inovací, společně s kolegy z Královéhradeckého kraje, představil RVVI KHK současné aktivity, které probíhají v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje, a to konkrétně v oblasti Mapování, Vzdělávání, Propagace či Asistence. Poslední zmíněná je krajským dotačním programem na přípravu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Případní zájemci z řad veřejnoprávních subjektů působících v Královéhradeckém kraji mohou své žádosti podávat do června tohoto roku. V rámci Vzdělávání bylo prezentováno vyhodnocení Akčního plánu ke Krajské příloze k národní RIS3 – Strategii inteligentní specializace za Královéhradecký kraj a návrh aktualizace Akčního plánu ve verzi ke dni 28. 2. 2018. V Propagaci je nyní aktuálním tématem finalizovaná marketingová strategie a komunikační plán k Regionální inovační značce. Zmíněná strategie se soustředí na společný, sdílený marketing klíčových hráčů v regionu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. 

Krom aktivit probíhajících pod taktovkou Smart akcelerátoru byli členové Rady seznámeni s aktualitami z oblasti Regionální stálé konference KHK a s možným zapojením RVVI KHK do tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje  2021+  a Strategie investičních příležitostí. Posledním bodem programu byl webový portál chytryregion.cz a jeho funkce pro obce, dodavatele chytrých řešení i samotný region.

Fotogalerie

Přeskočit na hlavní navigaci