Zbrusu nová regionální inovační značka

Výzkum, vývoj a inovace budou mít v Královéhradeckém kraji jednotný sdílený brand.

Již druhým rokem slýcháme o aktivitách tzv. Smart akcelerátoru Královéhradeckého kraje, tedy projektu, který usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro efektivní spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou, také za pomoci silného sdíleného marketingového brandu kraje pro oblast výzkumu a inovací.

V jaké fázi se klubající se inovační značka nachází nyní? V uplynulém roce proběhla první vlna hloubkových rozhovorů v soukromém i akademickém sektoru, díky kterým byly zjištěny případné potřeby a přání klíčových hráčů, a to na poli marketingových i vědeckovýzkumných aktivit. Dále se uskutečnila série 4 marketingových workshopů pro cílové skupiny a v listopadu se konalo ustavující setkání Platformy regionální inovační značky. Zde se sešlo celkem 30 zástupců institucí, firem či organizací, aby ladili možnou podobu marketingových sdělení popisujících náš region v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Výstupem jsou čtyři navržené koncepty, tedy komunikační sdělení zahuštěné do několika vět, doplněných grafikou. Návrhy by měly co nejlépe vystihovat region v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V současné době se klíčoví hráči k jednotlivým konceptům vyjadřují. Na základě jejich zpětné vazby bude vyprofilována finální podoba sdělení, která položí základ marketingové strategie sdílené regionální inovační značky (RIZ). Samotná strategie by měla spatřit světlo světa v březnu tohoto roku.

„Snažíme se, aby byla regionální inovační značka akceptována a propagována co největším počtem klíčových hráčů v regionu, protože jejich podpora je pro silný sdílený marketingový brand zásadní,“ říká radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko, do jehož gesce spadá regionální rozvoj a cestovní ruch.

Více o projektu Smart akcelerátor se dozvíte zde.

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci