Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Již známe termín akce.

Informace o konání

Od: 5. 12. 2017
Do: 8. 12. 2017
Praha a další místa ČR

Kontaktní osoba

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
+420 221 082 275
svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz/

Popis

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a partnery pořádá Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Již teď si rezervujte místo ve svých diářích: 5. - 8. 12.2017. Co vás čeká a nemine? 24.ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2017 a veletrhu invencí a inovací, 22.ročník Ceny Inovace roku 2017.

Sympozium je věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů, inovačního podnikání, Systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační infrastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědeckotechnickým parkům, transferu technologií, technologickým platformám a klastrům, komercializaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací, inovačním produktům a jejich financování, Technologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, materiálovému in- ženýrství, přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání, zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, výsledkům rámcových programů EU, strukturálních fondů EU 2014+, programu INTER-EXCELLENCE, dalším programům mezinárodní vědeckotechnické spolupráce a výsledkům řešených projektů.

V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací (formou roll-upů) budou prezentovány výsledky výzkumu, vývoje a inovací tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Cílem je představit inovační produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2017, výsledky výzkumné a vývojové činnosti, vědeckotechnické parky v ČR, projekty SPINNET a OKO SVTP ČR, úspěšné řešitele projektů v rámci programů EUREKA a Eurostars, výsledky firem, které se úspěšně podílejí na tuzemských a mezinárodních programech výzkumu a vývoje, tuzemské a zahraniční partnery AIP ČR, z.s. Vystavující mohou využít služeb Informačního centra INOVACE 2017 k prezentaci vlastních audiovizuálních programů (video, www, hypertext apod.) v předem sjednaných termínech pro pozvané hosty. Trvalá přítomnost vystavovatelů není nezbytná, doplňování propagačních materiálů zajistí a kontakt se zájemci zprostředkuje Informační centrum INOVACE 2017.

Pokud byste se chtěli zúčastnit soutěže, pak sledujte web AIP ČR, případně odborný časopis Inovační podnikání a transfer technologií, kde budou zveřejněna kritéria soutěže.  Soutěže se může zúčastnit každá firma se sídlem v ČR. Přihlášený produkt musí být průkazně využíván (výrobek, případně služba jsou uvedeny na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

Harmonogram

  • 24. Mezinárodní sympozium INOVACE 2017
  • 24. Mezinárodní veletrh invencí a inovací
  • 22. ročník Ceny Inovace roku 2017

Organizátoři

  • Asociace inovačního podnikání ČR. z.s.

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události