Duševní vlastnictví a jeho ochrana

Vzdělávací modul 5

Informace o konání

Od: 9. 10. 2018
Do: 10. 10. 2018
Three Crowns Hotel
Cimburkova 28
Praha 3

Ukázat na mapě

Kontaktní osoba

Aleš Vlk
607 908 035
vzdelavani@alevia.cz

Popis

Ve dnech 9. a 10. října 2018  se uskuteční již pátý modul v rámci druhého ročníku úspěšného komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost Alevia. Dvoudenní kurz se bude tentokrát věnovat Duševnímu vlastnictví a jeho ochraně.

MODUL 5 se bude věnovat Duševnímu vlastnictví a jeho ochraně - patentům, užitným vzorům, patentové rešerši, patentové přihlášce a působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví. V roli lektorů se představí zkušení patentoví zástupci - Kateřina Hartvichová ze společnosti HARBER IP a Michal Jordán ze společnosti PatentEnter.

Program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Vzdělávací program kombinuje poznatky průřezové a mezinárodně srovnatelné (principy veřejné politiky, komercializace, ochrana duševního vlastnictví, mezinárodní spolupráce atd.) se specifickými znaky prostředí výzkumu a vývoje v České republice (aktéři a trendy, právní rámec, hodnocení a financování atd.).

Termíny konání dalších modulů druhého ročníku naleznete zde. Uzávěrka registrace je vždy měsíc před konáním daného modulu nebo do vyčerpání kapacity.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Soubory ke stažení

Organizátoři

  • Alevia

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události