Fórum výzkumu a inovací aneb regionem za výzkumem

Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s regionální pobočkou Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj, si Vás dovolují pozvat na FÓRUM VÝZKUMU A INOVACÍ aneb Regionem za výzkumem. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Informace o konání

11. 5. 2017
09.00 - 16.00
Kongresové centrum Nové Adalbertinum
Velké nám. 22/32
500 03, Hradec Králové
www.noveadalbertinum.cz/

Ukázat na mapě

Kontaktní osoba

Daniela Antropiusová
720 026 499
antropiusova@cirihk.cz
www.cirihk.cz

Popis

Cílem akce je ukázat příklady úspěšné výzkumné kooperace vysokých škol a firem v regionu v návaznosti na domény RIS3 strategie. Panelová diskuse se zaměří na příklady realizovaných projektů a možnosti posílení další spolupráce výzkumných organizací a firem. Dále budou představeny dotační možnosti Technologické agentury ČR, mezinárodního programu Horizont 2020, krajských asistenčních RIS3 voucherů a průběžné výstupy projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje (CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741).

Harmonogram

08:30 – 09:30      Registrace účastníků

09:30 – 09:40     Úvodní slovo PhDr.Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje

09:40 –11:40     Panelová diskuze zástupců výzkumných organizací a firem

11:40 – 11:50    Coffee break

11:50 – 12:10    Zástupce Technologické agentury ČR – aktuální dotační možnosti

12:10 – 12:40    Zástupce Technologického centra Akademie věd ČR, program Horizont 2020, SME Instrument

12:40 – 13:30    Oběd

13:30 – 14:30      Setkání s osobností - RNDr. Martin Bunček, Ph.D., místopředseda Technologické agentury ČR

14:30 – 15:15      Dotační program „Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje“

15:15 – 15:30      Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje www.proinovace.cz

15:30 – 16:00      Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

16:00 – 16:30      Diskuze

Soubory ke stažení

Organizátoři

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události