Management výzkumu, vývoje a inovací

Dvoudenní workshop (MODUL 8)

Informace o konání

20. 2. 2018
10.00 - 16.00
Univerzita Pardubice
nám. Čs. legií 565
Pardubice

Ukázat na mapě

Kontaktní osoba

Aleš Vlk
607 908 035
vzdelavani@alevia.cz

Popis

Dvoudenní workshop se koná v Pardubicích 20. a 21. 2. 2018 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

MODUL 8 je věnován řízení výzkumných organizací, výzkumným projektům a manažerskému minimu. Lektory jsou Jiří Nantl a Martin Duda.

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je vždy limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Bližší informace a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia.

Harmonogram

  • Specifikace řízení výzkumné organizace
  • Výzkumné projekty
  • Manažerské minimum

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události