Morálka výzkumu / Veřejné zakázky a daňové odpočty v oblasti VaV

Odpovědný výzkum a inovace (RRI) a metoda STIR jako jeden z nástrojů k jeho prosazování v regionu Střední a Východní Evropy; zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (PPI) a daňové odpočty v oblasti R&D

Informace o konání

22. 5. 2018
13.00 - 15.00
Středočeské inovační centrum
Pražská 636
Dolní Břežany

Ukázat na mapě

Kontaktní osoba

+420 246 083 190
info@s-ic.cz

Popis

Seminář určený primárně pro malé a střední firmy, mezi jejichž aktivity patří i výzkum a vývoj.

Za posledních několik desetiletí jsme byli svědky mnoha snah o zkrácení vzdálenosti mezi vědou a společností, jejichž výsledkem je celoevropský přístup s názvem Odpovědný výzkum a inovace (Responsible Reseach and Innovation, RRI). RRI usiluje o volný přístup veřejnosti k problematice výzkumu a inovací, předvídá jejich důsledky a zapojuje společnost do diskuse o tom, jak věda a technologie mohou pomoci vytvořit takový svět a společnost, které si pro budoucí generace přejeme.

Základní přístup RRI lze definovat jako zapojování společnosti do vědy a inovací, a to prostřednictvím různých aspektů vztahu jako je participace veřejnosti, volný přístup, rovnost pohlaví, vzdělání v oblasti vědy, etika a řízení. O významu koncept RRI v celoevropském měřítku svědčí i fakt, že se stal průřezovou otázkou v programu Horizon 2020, tedy v Programu EU pro výzkum a inovace na období 2014-2020.

Více informací, včetně registrace, naleznete zde.

Harmonogram

1) RRI a jeho prosazování prostřednictvím metody STIR v regionu Podunají – výsledky pilotní studie v prostředí malých a středních podniků ve Středočeském kraji/České republice

2) Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (PPI)

3) Daňové odpočty ve výzkumu v oblasti R&D

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události