Pakt zaměstnanosti v jasných konturách

Informace o konání

24. 6. 2016
13.00 - 14.00
hotel Tereziánský dvůr
Hradec Králové
www.cirihk.cz/paktzamestnanosti.html

Kontaktní osoba

Ing. Michal Pultar
+420 495 817 830
pultar@cirihk.cz

Popis

Dne 24. června 2016 se v Hradci Králové uskuteční slavnostní akt podpisu dohody o partnerství Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Pakt se stává novou platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje. Všechny organizace, které se k dohodě připojí, se zavazují participovat na poli rozvoje našeho regionu v oblasti zaměstnanosti, vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování nerovností na trhu práce, nebo například na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti.

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události