Potravinářské fórum se zaměřením na inovace

Odborný seminář s exkurzí

Informace o konání

27. 6. 2017
09.30 - 15.00
Zasedací místnost Městského úřadu Opočno
Kupkovo nám. 247
517 73, Opočno

Ukázat na mapě

Kontaktní osoba

Ing. Miroslava Stárková
724 619 187
miroslava.starkova@szif.cz

Popis

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s BOHEMILK, a.s. v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov organizují Potravinářské fórum se zaměřením na inovace. Akce se uskuteční  dne 27. června 2017 od 09:30 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Opočno.

V rámci semináře s exkurzí budou účastníci informováni o aktuálních tématech a možnostech čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Akce je určena pro zpracovatele zemědělských produktů, subjekty zabývající výzkumem, odbornou i laickou veřejnost a další potenciální žadatele. Doprava z místa semináře do místa konání exkurze po úspěšně realizovaných projektech vlastními automobily.  Více informací v přiložené pozvánce nebo u kontaktní osoby.

Harmonogram

08:30 – 09:30

Prezence účastníků

09:30 – 12:00

Zahájení a přivítání (Ing. Antonín Kolář, Ing. Josef Bartoš, BOHEMILK, a.s.)
Představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit (Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)
Možnosti čerpání podpory z Programu rozvoje venkova
Zhodnocení dosavadní spolupráce při inovacích v mlékárně BOHEMILK, a.s. (doc. Ing. Ladislav Čurda, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Mapování a podpora výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji (Ing. Daniel Všetečka, Centrum investic, rozvoje a inovací)
Představení novinek a aktuálních služeb exportní agentury CzechTrade (Ing. Alexandra Hegrová, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest)
Projekt „Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje“ (Ing. Jaroslava Nekvasilová, Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje)

12:00 – 12:15

Přesun do areálu firmy BOHEMILK, a.s.

12:15 – 13:45

Oběd

13:45 – 15:00

Ochutnávka vlastních produktů v zasedací místnosti firmy BOHEMILK, a.s.
Diskuze, zhodnocení a závěr akce

Soubory ke stažení

Organizátoři

  • Státní zemědělský intervenční fond
  • BOHEMILK, a.s.
  • Ministerstvo zemědělství

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události