Setkání krajských RIS3 inovačních platforem Vol.1

Nové textilní materiály pro multidisciplinární aplikace v rámci konference Textilie pro budoucnost – budoucnost pro textil.

Informace o konání

8. 11. 2017
13.00 - 15.00
Hotel Nové Adalbertinum
500 03, Hradec Králové
www.noveadalbertinum.cz/

Kontaktní osoba

Daniel Všetečka, MSc.
+420 720 404 204
vsetecka@cirihk.cz

Popis

Dne 8. 11. se uskuteční setkání krajských RIS3 inovačních platforem pro textilní obory. Ptáte se , co je to krajská inovační platforma? Jedná se o oborovou pracovní skupinu, která sdružuje regionální aktéry z oblasti výzkumu, vývoje, inovací, podpůrných organizací a veřejné správy.

Co Vás čeká a nemine?

Úvod do legislativy a problematiky
Problematika smluv a jejich specifika
Příklady z praxe, dotazy, shrnutí, nabídka follow-up

Registrace: https://www.survio.com/survey/d/F8Q4L7O6V7A1K9B8U 

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741

Harmonogram

I. Představení krajské výzkumné a inovační strategie a aktuálních statistik výzkumu, vývoje a inovací
II. Diskuse nad aktuálními problémy, potřebami a prioritami klíčových hráčů
III. Seminář na téma Modely spolupráce výzkumných organizací a firem (ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy)

Organizátoři

  • Centrum investic, rozvoje a inovací
  • Královéhradecký kraj

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události