Setkání krajských RIS3 inovačních platforem Vol.2

Automotive, strojírenství, investiční celky, (opto)elektronika, optika, elektrotechnika, IT, léčiva, zdravotnické prostředky, lékařská péče, biotechnologie, pokročilé zemědělství a lesnictví

Informace o konání

9. 11. 2017
13.00 - 17.00
Hotel Grand v Hradci Králové
500 03, Hradec Králové

Kontaktní osoba

Daniel Všetečka, MSc.
+420 720 404 204
vsetecka@cirihk.cz

Popis

Dne 9. 11. se uskuteční setkání krajských RIS3 inovačních platforem pro obory Automotive, strojírenství, investiční celky, (opto)elektronika, optika, elektrotechnika, IT, léčiva, zdravotnické prostředky, lékařská péče, biotechnologie, pokročilé zemědělství a lesnictví.

Ptáte se , co je to ta krajská inovační platforma? Jedná se o oborovou pracovní skupinu, která sdružuje regionální aktéry z oblasti výzkumu, vývoje, inovací, podpůrných organizací a veřejné správy.

Co Vás čeká a nemine?

Úvod do legislativy a problematiky
Problematika smluv a jejich specifika
Příklady z praxe, dotazy, shrnutí, nabídka follow-up

Registrace: https://www.survio.com/survey/d/J7B2V9X2H3C0C9M7T

 

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741

Harmonogram

I. Představení krajské výzkumné a inovační strategie a aktuálních statistik výzkumu, vývoje a inovací
II. Diskuse nad aktuálními problémy, potřebami a prioritami klíčových hráčů
III. Seminář na téma Modely spolupráce výzkumných organizací a firem (ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy)

Organizátoři

  • Centrum investic, rozvoje a inovací
  • Královéhradecký kraj

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události