Zakládání spin-off společností

Dvodenní workshop v Pardubicích

Informace o konání

Od: 24. 4. 2019
Do: 25. 4. 2019
Pardubice

Kontaktní osoba

Aleš Vlk
607 908 035
ales.vlk@alevia.cz

Popis

Dvoudenní workshop tematicky zaměřený na zakládání tzv. spin-off společností. Jedná se jak o společnosti, ve kterých má mateřská institutce finanční podíl, tak o společnosti, které si zakládají akademičtí či vědečtí pracovníci výzkumné organizace s využitím duševního vlastnictví či know-how patřícího zaměstnavateli.

V rámci prvního dne budou účastníci diskutovat případové studie vzniku dceřinné společnosti veřejné vysoké školy (CUIP s.r.o. Univerzity Karlovy) a veřejné výzkumné organizace (IOCB TECH s.r.o. Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR). Druhý den se budou věnovat především právnímu rámci, který má na zakládání dopad. Také se pokusí konkrétní spin-off založit - a to jak s majetkovou účastí výzkumné organizace, tak spin-off akademického či vědeckého pracovníka.

Worskhop pořádá společnost Alevia ve spolupráci s našimi partnery - IOCB TECHCUIP aAK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI. Workshop je určen především pro zástupce veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných organizací, popřípadě jiných výzkumných organizací veřejno-právního charakteru. Z důvodu zachování vysoké míry interaktivity je počet účastníků omezen na maximálně 20.

LektořiMartin Fusek (IOCB TECH s.r.o.), Otomar Sláma (CUIP s.r.o.), Matej Kliman (AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI), Facilitace: Aleš Vlk (alevia)

Další podrobnosti a registrační formulář naleznete zde.

Harmonogram

Den 1: středa 24. 4. 2019:

  • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
  • 10:00 - 12:00 Blok I
  • 12:00 - 13:00 Oběd
  • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: čtvrtek 25. 4. 2019:

  • 09:00 - 12:00 Blok I
  • 12:00 - 13:00 Oběd
  • 13:00 - 16:00 Blok II
  • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Přeskočit na hlavní navigaci


Doplňková navigace sekce: Události