Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022

Zpracováno týmem projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

 OP VVV


 

Krajská příloha k Národní RIS3 strategii za Královéhradecký kraj je tematickým koncepčním dokumentem Královéhradeckého kraje pro oblast vědy, výzkumu, vývoje, inovací a podnikání. Tato strategie byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena v roce 2014 a v roce 2018 proběhla její první aktualizace, schválená dne 18.6.2018 usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1020/2018. Dokument vymezuje 6 progresivních oborů / domén, které jsou v kraji silné a definuje vizi, čtyři klíčové oblasti změn a na ně navázané cíle a typové aktivity. Implementace strategie je zajištěna Akčními plány vyhodnocovanými na roční bázi a dozorována Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Existencí krajské RIS3 strategie a její pravidelnou aktualizací Královéhradecký kraj plní předběžné požadavky Evropské unie pro čerpání evropských fondů v oblasti výzkumu a inovací.

 

 

 

Soubory ke stažení

Přeskočit na hlavní navigaci